Description

LRG, Human, mAb 2F5.A2, 100 ug old Prod. No. HM2013