Description

LAIR-1, Human, mAb NKTA255, 100 ug old Prod. No. HM2364