Description

Keratin 7, Human, mAb OVTL 12/30, 20 ug